Změna emailového serveru

V současné době (během letních práznin 2020) dochází ke změně emailového serveru z fakultního řešení na office 365.

Přechod na Office 365 probíhá postupně.

Zaměstnanci, u kterých došlo již k přenastavení na Office 365, již využívají rozhraní Office 365.

Během srpna dojde k přepojení na Office 365, kdy veškeré nové emaily budou zasílán do rozhraní Office 365.

Postup jak se přihlásit do nového emailu na office 365 najdete zde.

Staré emaily budou nadále dostupné na fakultním serveru TF JU.


Outlook v Office 365pouze v případě, že již používáte poštu v Office 365
 

Webmail SquirrelMail TF JUstávající fakultní rozhraníZpracováno 11.7.2020, admin@tf.jcu.cz